Πώς να γράψετε το οικονομικό τμήμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Ένα περίγραμμα της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας σας είναι απαραίτητο για ένα επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά απλά δεν είναι πλήρες χωρίς τους αριθμούς για να το υποστηρίξετε. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης πραγμάτων, όπως πρόβλεψη πωλήσεων, προϋπολογισμός εξόδων και κατάσταση ταμειακών ροών.

Οικονομικές αναλογίες

Σχετικοί όροι: Ισολογισμοί; Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Δηλώσεις εισοδήματος; Η απόδοση του ενεργητικού...